امروز سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷ ۱۲:۴۹

شرکت تولیدی صنعتی فراسان

عبدالرضا محمد پور

Iran

فارس - شیراز

دفتر مرکزی :شیراز ، خیابان ارم ، کوی 22 ، پلاک 249

  • ۰۷۱ ۳۲۲۹۱۹۱۸
  • ۰۷۱

۰۷۱۳۲۲۹۱۹۱۸

۰۷۱۳۲۲۷۲۶۹۷

۰۹۱۷۴۷۶۴۵۴۰

www.farassan.com